Τι είναι η απόδοση επένδυσης ROI (Return on Investment);

Τι είναι η απόδοση επένδυσης (ROI);

Το Return on Investment (ROI) -ή αλλιώς “απόδοση επένδυσης“- είναι ένα μέτρο απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας ή της κερδοφορίας μιας επένδυσης ή για τη σύγκριση της αποδοτικότητας ενός αριθμού διαφορετικών επενδύσεων. Το ROI προσπαθεί να μετρήσει άμεσα το ποσό της απόδοσης μιας συγκεκριμένης επένδυσης, σε σχέση με το κόστος της επένδυσης.

Για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης, το όφελος (ή η απόδοση) μιας επένδυσης διαιρείται με το κόστος της επένδυσης. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό ή αναλογία.

Πώς να υπολογίσετε την απόδοση επένδυσης (ROI)

Ο τύπος απόδοσης επένδυσης (ROI) έχει ως εξής:

Η “Τρέχουσα Αξία Επένδυσης” αναφέρεται στα έσοδα που προέρχονται από την πώληση της επένδυσης ενδιαφέροντος. Επειδή η απόδοση επένδυσης (ROI) μετράται ως ποσοστό, μπορεί εύκολα να συγκριθεί με τις αποδόσεις από άλλες επενδύσεις, επιτρέποντας σε κάποιον να μετρήσει μια ποικιλία τύπων επενδύσεων έναντι ο ενας τον άλλον.

Κατανόηση της απόδοσης επένδυσης (ROI)

Η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι μια δημοφιλής μέτρηση λόγω της ευελιξίας και της απλότητάς της. Ουσιαστικά, η απόδοση επένδυσης (ROI) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποτυπώδης μετρητής της κερδοφορίας μιας επένδυσης. Αυτό μπορεί να είναι το ROI σε μια επένδυση μετοχών, το ROI που αναμένει μια εταιρεία για την επέκταση ενός εργοστασίου ή το ROI που δημιουργείται σε μια συναλλαγή ακινήτων.

Ο ίδιος ο υπολογισμός δεν είναι πολύ περίπλοκος και είναι σχετικά εύκολο να ερμηνευτεί για το ευρύ φάσμα των εφαρμογών του. Εάν το ROI μιας επένδυσης είναι καθαρά θετικό, μάλλον αξίζει τον κόπο. Ωστόσο, εάν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες με υψηλότερο ROI, αυτά τα σήματα μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εξαλείψουν ή να επιλέξουν τις καλύτερες επιλογές. Ομοίως, οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν τις αρνητικές ROI, οι οποίες συνεπάγονται καθαρή ζημία.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο Γιώργος επένδυσε 1.000€ στην Tesla το 2017 και πούλησε τις μετοχές για 1.200€ ένα χρόνο αργότερα. Για να υπολογίσετε την απόδοση αυτής της επένδυσης, διαιρέστε τα καθαρά κέρδη (1.200€ – 1.000€ = 200€) με το κόστος επένδυσης (1.000€), για ROI 200€/1.000€ ή 20%.

Με αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει την επένδυση στην Tesla με οποιαδήποτε άλλα έργα. Ας υποθέσουμε ότι ο Γιώργος επένδυσε επίσης 2.000€ στη Microsoft το 2014 και πούλησε τις μετοχές για 2.800€ το 2017. Η απόδοση επένδυσης (ROI) στις συμμετοχές του Γιώργου στη Microsoft θα ήταν 800€/2.000€, ή 40%.

Περιορισμοί απόδοσης επένδυσης (ROI)

Παραδείγματα όπως του Γιώργου (παραπάνω) αποκαλύπτουν ορισμένους περιορισμούς στη χρήση της απόδοσης επένδυσης (ROI), ιδιαίτερα όταν συγκρίνονται επενδύσεις. Ενώ το ROI της δεύτερης επένδυσης του Γιώργου ήταν διπλάσιο από αυτό της πρώτης επένδυσης, ο χρόνος μεταξύ της αγοράς και της πώλησης του George ήταν ένα έτος για την πρώτη επένδυση αλλά τρία χρόνια για τη δεύτερη.

Ο Γιώργος θα μπορούσε να προσαρμόσει ανάλογα το ROI της πολυετούς επένδυσης. Δεδομένου ότι η συνολική απόδοση επένδυσης ήταν 40%, για να ληφθεί η μέση ετήσια απόδοση επένδυσης, ο Γιώργος μπορούσε να διαιρέσει το 40% με το 3 για να αποφέρει 13,33% σε ετήσια βάση. Με αυτήν την προσαρμογή, φαίνεται ότι παρόλο που η δεύτερη επένδυση του George απέφερε περισσότερα κέρδη, η πρώτη επένδυση ήταν στην πραγματικότητα η πιο αποτελεσματική επιλογή.

Το ROI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ποσοστό απόδοσης (RoR), το οποίο λαμβάνει υπόψη το χρονικό πλαίσιο ενός έργου. Κάποιος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την καθαρή παρούσα αξία (NPV), η οποία αντιπροσωπεύει τις διαφορές στην αξία του χρήματος με την πάροδο του χρόνου, λόγω του πληθωρισμού. Η εφαρμογή του NPV κατά τον υπολογισμό του RoR ονομάζεται συχνά πραγματικός συντελεστής απόδοσης.

Εξελίξεις στην απόδοση επένδυσης (ROI)

Πρόσφατα, ορισμένοι επενδυτές και επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μιας νέας μορφής μέτρησης απόδοσης επένδυσης, που ονομάζεται “κοινωνική απόδοση επένδυσης” ή SROI. Το SROI αναπτύχθηκε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες επιπτώσεις των έργων που χρησιμοποιούν εξωοικονομική αξία (δηλαδή, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που δεν αντικατοπτρίζονται επί του παρόντος στους συμβατικούς χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς).

Το SROI βοηθά στην κατανόηση της πρότασης αξίας ορισμένων περιβαλλοντικών κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) που χρησιμοποιούνται σε πρακτικές κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (SRI). Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να ανακυκλώσει νερό στα εργοστάσιά της και να αντικαταστήσει τον φωτισμό της με όλους τους λαμπτήρες LED. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ένα άμεσο κόστος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραδοσιακή απόδοση επένδυσης — ωστόσο, το καθαρό όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικό SROI.

Υπάρχουν πολλές άλλες νέες γεύσεις ROI που έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριμένους σκοπούς. Τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης επένδυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης—για παράδειγμα πόσα κλικ ή «μου αρέσει» δημιουργούνται για μια μονάδα προσπάθειας. Ομοίως, η απόδοση επένδυσης (ROI) στατιστικών μάρκετινγκ προσπαθεί να προσδιορίσει την απόδοση που αποδίδεται σε διαφημιστικές καμπάνιες ή καμπάνιες μάρκετινγκ.

Η λεγόμενη εκμάθηση απόδοσης επένδυσης (ROI) σχετίζεται με τον όγκο των πληροφοριών που μαθαίνονται και διατηρούνται ως απόδοση της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης δεξιοτήτων. Καθώς ο κόσμος προχωρά και η οικονομία αλλάζει, πολλές άλλες εξειδικευμένες μορφές απόδοσης επένδυσης είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Πώς υπολογίζετε την απόδοση επένδυσης (ROI);

Η απόδοση επένδυσης (ROI) υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος που αποκτήθηκε από μια επένδυση με το κόστος αυτής της επένδυσης. Για παράδειγμα, μια επένδυση με κέρδος 100 € και κόστος 100 € θα έχει απόδοση επένδυσης 1 ή 100% όταν εκφράζεται ως ποσοστό. Αν και η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος εκτίμησης της επιτυχίας μιας επένδυσης, έχει ορισμένους σοβαρούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, η απόδοση επένδυσης (ROI) αποτυγχάνει να αντικατοπτρίζει τη χρονική αξία του χρήματος και μπορεί να είναι δύσκολο να συγκριθούν ουσιαστικά οι ROI επειδή ορισμένες επενδύσεις θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσουν κέρδος από άλλες. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες επενδυτές τείνουν να χρησιμοποιούν άλλες μετρήσεις, όπως η καθαρή παρούσα αξία (NPV) ή το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR).

Τι είναι μια καλή απόδοση επένδυσης;

Το τι χαρακτηρίζεται ως «καλή» απόδοση επένδυσης (ROI) θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η ανοχή κινδύνου του επενδυτή και ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργήσει απόδοση η επένδυση. Αν όλα τα άλλα είναι ίσα, οι επενδυτές που αποστρέφονται περισσότερο τον κίνδυνο πιθανότατα θα δεχτούν χαμηλότερο ROI σε αντάλλαγμα να αναλάβουν λιγότερο ρίσκο. Ομοίως, οι επενδύσεις που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν θα απαιτούν γενικά υψηλότερο ROI προκειμένου να είναι ελκυστικές για τους επενδυτές.

Ποιες βιομηχανίες έχουν την υψηλότερη απόδοση επένδυσης;

Ιστορικά, η μέση απόδοση επένδυσης για τον S&P 500 ήταν περίπου 10% ετησίως. Εντός αυτού, ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον κλάδο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του 2020, πολλές εταιρείες τεχνολογίας δημιούργησαν ετήσιες αποδόσεις πολύ πάνω από αυτό το όριο του 10%. Εν τω μεταξύ, εταιρείες σε άλλους κλάδους, όπως εταιρείες ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρήγαγαν πολύ χαμηλότερο ROI και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετώπισαν ζημίες από έτος σε έτος. Με την πάροδο του χρόνου, είναι φυσιολογικό η μέση απόδοση επένδυσης (ROI) ενός κλάδου να μεταβάλλεται λόγω παραγόντων όπως ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *